Instructie
 
Test
 
Rapport
Persoonlijkheid
Deze persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit 27 vragen die betrekking hebben op je gedrag. De uitslag van deze vragenlijst geeft je informatie over je persoonlijkheid.

Bij de uitslag van de persoonlijkheidsvragenlijst is het belangrijk om te beseffen dat dit een korte demonstratievragenlijst is. Het is daarom niet de bedoeling om definitieve conclusies aan de uitslag te verbinden.

Op de volgende schermen staan een aantal uitspraken. Het is de bedoeling dat je aangeeft in welke mate deze uitspraken op jou van toepassing zijn. Je doet dit door de slider in de gewenste positie te slepen. Staat de slider helemaal links dan zeg je NEE! en plaats je hem rechts dan zeg je JA!

Ieder antwoord is goed, als het maar jouw eigen mening weergeeft. Denk over een vraag niet te lang na. Je eerste indruk is veelal de beste. Dit onderdeel kent geen tijdslimiet, wel een richttijd. Deze richttijd bedraagt circa 5 minuten. Klik op volgende om aan de test te beginnen.